Bedieningenraad

Naast een oudstenraad is er een ‘bedieningenraad’. Het doel van de instelling van een bedieningenraad is het ondersteunen van de voorganger en oudstenraad bij een gezonde ontwikkeling van de gemeente.

De leden van deze raad hebben een zichtbare Bijbelse bediening. De voorganger legt aan hen verantwoording af. De bedieningenraad adviseert de oudstenraad, heeft een toezichthoudende rol en moet aan belangrijke besluiten goedkeuring verlenen.

De bedieningenraad bestaat uit de volgende personen:

Wim Kok, predikant te Leuven (België), oprichter van Bijbelschool C7 en initiatiefnemer van gebedsgenezingsacties.

Corrie Kok, staat bekend om haar profetische bediening en is oprichter van Bijbelschool C7.

Gerard de Groot, voorganger Levend Woord Gemeente in Rotterdam. Hij is een stichter en bouwer van gemeenten. Daarnaast is Gerard bekend om woorden van wijsheid en kennis.

Steve van Deventer was voorganger van de door hem gestichte gemeente De Weg in Mijdrecht. Stephen is in hart en nieren een Bijbelleraar en stichtte meerdere gemeenten.

Er is één vacature binnen de bedieningenraad.