Pastoraat

De veelkleurigheid van God wordt zichtbaar door Zijn gemeente, zo ook in EC Europoort. Door de veelzijdigheid van deze mensen, zijn er ook wel eens mensen die vastlopen. Voor hen is een team mensen actief dat zich inzet voor het pastoraat. Het doel: mensen door maatwerk tot heelheid brengen.

 De visie van het pastoraat wordt het beste verwoord in het Griekse woord parakletos, dat betekent langszij komen voor een periode om iemand op weg te helpen. Daarbij is vooral de toekomst van belang. We onderzoeken samen de dingen in het verleden die het heden kleuren en de toekomst verhinderen, zodat er weer een weg zichtbaar wordt. Daar horen emoties bij als boosheid en pijn, die zeker ook ruimte krijgen in het proces.

 Het pastoraat in EC Europoort richt zich op de gehele mens vanuit relatie met God. Hij heeft ons geschapen om in relatie te staan met elkaar en tot andere mensen. En Hij wil ons leren om in verbondenheid met Hem en met elkaar te leven. Jezus zegt zelf in het Woord dat dat het grootste gebod is: God liefhebben met heel ons hart en onze naaste als onszelf.

 Wat is het heerlijk om te weten dat wij een Heer hebben die Zelf op gelijke wijze verzocht is geweest. Hij kan met ons meevoelen. Hij wil ons troosten en helpen, zodat wij uiteindelijk ook weer anderen kunnen helpen.

Heb jij behoefte aan pastorale zorg? Neem dan contact op met ons, zodat wij je hierin verder kunnen helpen. Dit kan door te mailen naar pastoraat@eceuropoort.nl