Training en toerusting

‘En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon.’ Efeziërs 4:11-12

In Evangelisch Centrum Europoort is er een grote verscheidenheid aan mensen met verschillende achtergronden, opleidingsniveaus en uit diverse culturen. Omdat wij geloven dat elk gemeentelid een bestemming van God heeft gekregen, verlangen wij ernaar dat gemeenteleden deze bestemming samen met God uit zullen leven. Wij willen hen daarbij helpen. Evangelisch Centrum Europoort staat bekend om haar speciale rol in het toerusten van christenen op weg naar volwassenheid. Dit doen wij door middel van het geven en organiseren van cursussen en events.

Wat kenmerkt onze cursussen?

De cursussen en events in Evangelisch Centrum Europoort zijn ontmoetingsmomenten voor jou met God. God is reëel en wil jou verder brengen doordat je Hem ontmoet en Zijn Woord gaat leven voor jou. Wij strekken ons ernaar uit dat de Heilige Geest volledige ruimte heeft om te werken.

Praktische toepassing van de lessen in de praktijk van jouw leven staat centraal. De ervaringen van de deelnemers zijn vanzelfsprekend dat God levensveranderend werk doet. De trainers en toerusters vervullen in dit leerproces een wezenlijke functie, waarbij jij je veilig voelt samen met de andere deelnemers.

Wij geloven dat ‘Elke schrift tekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.’ (NBV, 2 Tim. 3:17)

Cursussen

Twee keer per jaar worden er in blokken van acht weken verscheidene cursussen gegeven op allerlei gebieden. Deze zijn gericht op herstel, leren functioneren in de kracht van de Heilige Geest en het vrij zetten van de roeping van God voor jouw leven. De duur van de cursussen kan verschillen van 3 tot 8 avonden per cursus.